Tõe Valguses – Graali Sõnum, I Osa (ebook)

Auf Lager
2,99 €
Versandkosten
Tõe Valguses – Graali Sõnum, I Osa (ebook)

Teose „Tõe Valguses“ kolm köidet sisaldavad ühtekokku 168 ettekannet, mis, sisuliselt üksteisele üles ehitatuna, annavad tervikliku pildi loomisest.

Sellesse raamatusse koondatud ettekanded on kirjutatud aastatel 1923 kuni 1938, ent need ei ole tänaseni oma tähendusrikkusest raasugi minetanud. Need ettekanded pakuvad loodusseadustel põhinevat laiapõhjalist maailmakäsitlust, mis juhib lugeja tähelepanu elu varjatud seostele ja pakub seeläbi väärtusliku eluabi.

Teos “Tõe Valguses“ sai maailmakuulsaks eelkõige seeläbi, et see pakub loogilisi vastuseid inimkonna suurtele küsimustele, nagu näiteks elu mõte, saatuse õiglus või elu peale surma. Teos on tõlgitud 18 keelde ja kättesaadav enam kui 90 riigis.

Autori eesmärgiks oli tuua lugeja tõelisele elule lähemale, pakkuda talle väärtuslikke impulsse omaenda isiksuse arendamiseks ja juhtida ta tunnetuse teele, mis hõlmab ka jumalatunnetust. Teosesse „Tõe Valguses“ kogutud ettekanded on seejuures “valguseks ja teejuhiks”, seda sõltumata inimese religioossest meelsusest või
usutunnistusest. Abd-ru-shin ei soovinud luua uut religiooni ega sekti või usulist ühendust.

Teose „Tõe Valguses“ selgitused põhinevad lihtsatel, arusaadavatel loodusseadustel, mis kehtivad nii välismaailmas kui ka hinge siseelus. Need kõnetavad tüüpilisi inimlikke kogemusi, juhivad tähelepanu tugevustele ja nõrkustele ning viitavad varjatud puudustele, aga ka paljudele asjadele, mida argipäev vaimsele arengule pakub. Lugejal on võimalus taasavastada ettekannete sisu omaenda elu kaudu ja tunnetada selle tõelisust. Nii moodustavad vaimsed, tunnetuslikud kogemused koos materiaalsete, loogiliste järeldustega kõikehõlmava, tervikliku maailmapildi, milles ei tehta vahet loodusteaduslikel ja religioossetel tõeotsingutel.

Teos „Tõe Valguses“ kannab teatud mõttes ebatavalist alapealkirja „Graali Sõnum“. Mõistet „graal“ seostatakse tänapäeval enamasti igatsuspiltidega, nagu neid sisaldavad müüdid, saagad ja eelkõige kunstiteosed. Abd-ru-shin selgitab, et see pärand põhineb faktilisel asjaolul, mis on kogu loodu püsimise ja säilimise seisukohast keskse tähtsusega. Samas viitab mõiste „sõnum“ ettekannetega edastatud teadmise erilisele, kõrgele päritolule.

Seejuures kujutatakse teoses „Tõe Valguses“ läbinisti lihtsat teed. Sellel ei ole midagi tegemist müstika või esoteerilise osavõtmatusega, see-eest esitab see sarnaselt algsele Jeesuse õpetusele märkimisväärseid nõudmisi. Sest arendama ei pea mitte ainult iseseisvat, eelarvamustevaba, materiaalset mõtlemist, vaid eelkõige „kindlat tahet teha head“. Selline iseendaga töötamine ja lähikonna teenimine võib aidata inimesel jõuda vaimse küpsuseni.

Siin mõningad paljudest olulistest teemadest, mille kohta pakub teos „Tõe Valguses“ detailseid vastuseid:

  • vastutus ja saatus/karma,
  • surm ja korduv maapealne elu/reinkarnatsioon,
  • pattulangemine ja pärispatt,
  • ülevaade siin- ja sealpoolsusest,
  • Looja armulisus ja armastus,
  • keha, hing ja vaim,
  • Jumala poeg ja Inimese poeg.

SAATEKS

Side langeb silmadelt, ja usk muutub veendumuseks. Ainult veendumuses on vabanemine ja lunastus!

Ma pöördun ainult nende poole, kes tõsiselt otsivad. Nad peavad suutma ja tahtma kõike siinöeldut asjalikult kontrollida. Religioossed fanaatikud ja sisemise kindluseta unistajad jäägu sellest eemale, sest nad on Tõele kahjulikud. Pahatahtlikud ja eelarvamustega, ebaobjektiivsed lugejad leiavad aga sellest sõnumist tõe ka nende enda kohta.

Sõnum jõuab ainult nendeni, kes kannavad endas veel Tõe sädet ja kelles elab igatsus olla tõeliselt inimene. Kõigile neile saab sellest ka valguseallikas ja tugi. Otseteed viib see välja kogu meie tänapäeva tormlevast kaosest.

Järgnev Sõnum ei too uut religiooni, vaid tahab olla tõrvikuks kõikidele tõsistele kuulajatele ja lugejatele, et aidata neil leida õige tee, mis viiks igatsetud kõrgusteni.

Ainult see saab vaimselt edasi minna, kes selle nimel ise vaeva näeb. Kes kasutab abivahendina teiste valmisvaateid, see käib oma rada eluvõõralt justnagu karkudel, samal ajal kui ta enda terved ihuliikmed on täiesti kasutamata.

Aga niipea, kui ta rakendab ülespoole tõusmiseks julgelt kõiki neid võimeid, mis temas endas tema oma sisemist kutset oodates uinuvad, kasutab ta talle usaldatud annet Looja tahte kohaselt ja võidab mängleva kergusega kõik takistused, mis püüavad teda tema teelt kõrvale juhtida.

Seepärast ärgake! Tõeline usk on ainult veendumuses, ning veendumus tuleb üksnes läbi asjaliku juurdlemise ja halastamatu kontrollimise! Saage elavaks oma Jumala imelises loomingus!

Abd-ru-shin

Weitere Informationen
ISBN 978-3-87860-665-9
Autor Abd-ru-shin
Ausführung .epub, .mobi (ilma koopia kaitse / DRM)
Sprache Eesti
Lieferzeit Saadaval kohe pärast makse